Project  EUREGIO Strategie 2030  |  Opdrachtgever  EUREGIO
Met de Strategie 2030 presenteert de EUREGIO hun visie en ambitie voor de komende tien jaar. De opdracht was het bedenken en realiseren van een buitengewoon document, dat de stakeholders in beide landen uitnodigt om mee te denken. 
Resultaat zijn 12 kaarten met speelse illustraties en informatie over alle relevante themagebieden. De kaarten zijn samen met een houten pop-out-houder een veelzijdige decoratie voor iedere werkplek. Een bondige gids legt de koers voor de komende jaren uit.

Alle onderdelen dienen samen als leidraad voor de gesprekken met alle betrokken stakeholders. Deze worden nadrukkelijk om hulp gevraagd. De strategie is zowel in figuurlijke als in letterlijke zin nog niet af. Alle uitkomsten van het proces zullen leiden tot een aantal concrete werkprogramma's, die in de loop van 2021 vorm krijgen en op langere termijn moeten bijdragen aan een breder draagvlak voor de EUREGIO. 
De illustraties zijn tevens onderdeel van de nieuwe website www.euregio.eu en de communicatie op diverse social media. Naast het concept en ontwerp voor de Strategie 2030 werd samen met de EUEGIO naar het gehele proces en de communicatie op lange termijn gekeken.

In samenwerking met Judith Hofmann  |  © Anke Sentker & Judith Hofmann
Back to Top